TheManta  Ekamai Ramindra กลับมาเปิดเทอมปกติ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 64

TheManta Ekamai Ramindra กลับมาเปิดเทอมปกติ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 64

TheManta  Ekamai Ramindra กลับมาเปิดเทอมปกติ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 64 โดยเริ่มนับเป็นสัปดาห์ที่ 1 ทั้งสระเล็กและสระใหญ่เนื่องจากกลุ่มโรงเรียนสระว่ายน้ำอยู่ในกลุ่มอนุญาตให้เปิดทำการได้ โดยทางเขตได้เข้าตรวจพื้นที่ และวางแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับทางโรงเรียน ในการทำการเรียนการสอน ให้อยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยสูงสุด และเราได้ทำการจัดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมการสอนในรูปแบบ new normal นี้มาเกือบสองอาทิตย์แล้ว

สระว่ายน้ำเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยระบบปฏิบัติการของสระน้ำเกลือด้วยการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) ในการฆ่าเชื้อรวมไปถึงการจัดพื้นที่ให้บริการทั้งหมดแบบรักษาระยะห่าง รวมถึงติดตั้งเครื่องพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ปิดด้วยเครื่องพ่น hypochlorous Acid (HOCl) ที่เป็นมิตรกับสุขภาพและเด็กๆ เราเชื่อมั่นในมาตรการป้องกัน และเชื่อว่าแมนต้าคิดส์จะยังคงเป็นสถานที่ ที่ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆอีกด้วย

Back to school Open 30 Jan 2021 เดอะแมนต้า กลับมาแล้ววววว

Back to school Open 30 Jan 2021 เดอะแมนต้า กลับมาแล้ววววว

The Manta เปิดให้บริการแล้วในรูปแบบ New Normal ที่สุดของความมั่นใจ ว่ายน้ำปลอดภัยที่แมนต้าคิดส์

นอกจากระบบการฆ่าเชื้อในสระที่มีประสิทธิภาพจากโซเดียมไฮโปคลอไรด์ NaOCl ในระบบสระน้ำเกลือแล้ว ยังเพิ่มอีกหลายมาตรการปลอดภัยที่แมนต้าคิดส์ทุกสาขาเตรียมให้กับสมาชิกทุกคน

Distancing หรือการกำหนดพื้นที่ใช้บริการ ทั้งในสระและโถงบริการ ติดตั้ง shield ในทุกจุดเสี่ยง ใส่ Lane Shield และ Lane Rope

โดยคำนึงถึงจำนวนนักเรียนผู้ใช้บริการโดยรักษาหลักการของ Social Distancing และผ่านการประเมินจากเจ้าหน้าที่รัฐ

ถูกต้องตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น ตามที่ได้รับคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย

การจำกัดคลาสให้เล็กลงตามข้อกำหนดเรื่องพื้นที่ มี Lane shield กั้นทุกด้านที่ทำกิจกรรม แยกตะกร้าอุปกรณ์ส่วนตัว เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกคลาส

ตรวจน้ำเพื่อรักษาระดับคลอรีนที่ผลิตจากเกลือให้คงอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานเพียงพอกับการฆ่าเชื้อ และยังส่งตัวอย่างน้ำเพาะเชื้อตรวจแล็บอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น สมาชิก The Manta ทุกท่านสามารถมั่นใจในมาตรการการป้องกันของทางสระ ได้อย่างแน่นอน

สำหรับสมาชิกเก่าทุกท่าน สามารถกลับมาเรียนได้โดยทำการนัดตารางก่อนที่แอดมินสาขา

สมาชิกใหม่สนใจทดลองเรียน และ สมัครสมาชิกโทรเลยค่ะ

The Manta ทุกสาขา พร้อมที่สุดเพื่อความมั่นใจและปลอดภัย สำหรับสมาชิกทุกครอบครัว

Water Quality Analysis Report

Water Quality Analysis Report

ระบบเกลือ เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยใช้เกลือ (NaCl) เทลงไปในสระน้ำ น้ำเกลือก็ถูกส่งผ่านไปยังเครื่องเกลือ(Salt Chlorinator) ทำหน้าที่แยกและผลิตตัวฆ่าเชื้อโรคซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ในลักษณะเดียวกันกับระบบคลอรีน แต่จะสร้างความระคายเคืองต่อผิวหนังน้อยกว่า แต่หากไม่มีการควบคุณคุณภาพและดูแลค่าทางเคมีต่างๆของน้ำในสระเช่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง รวมทั้งต้องจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์เชื้อโรค ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด